Zásady ekologicky šetrného podnikání

Při naší každodenní činnosti klademe důraz, aby byla náš sociální podnik společensky prospěšný a abychom i v rámci naší vlastní činnosti šetrně zacházeli se životním prostředím a zachovávali pozitivní dopad naší činnosti. Z tohoto důvodu využíváme níže uvedené environmentálně šetrné prostředky a postupy. V rámci provozování Food Trucku klademe důraz na šetrné zacházení s materiály, surovinami a dbáme na enviromentální dopady. Naši zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly ekologicky šetrného chování.
Řídíme se těmito zásadami:

  • Třídíme odpad (plast, papír, sklo a ostatní směsný odpad – následně vyhozen do vyhrazených kontejnerů)
  • Využíváme ekologické mycí prostředky a využíváme možnost opakovaného naplnění
  • Odebíráme potřebné suroviny v maximálních velikostech pro snížení množství obalového materiálu.
  • Využíváme ekologicky šetrných výrobky (recyklované papíry, bioprodukty, úsporné žárovky, apod)
  • Spoříme energii (spořiče obrazovek, vypínání počítačů, světel a jiných elektronických zařízení)
  • Používáme kohoutkové vody v rámci pitného režimu
  • V maximální míře využíváme pouze černobílého oboustranného tisku, využívání druhé strany již použitých papírů k poznámkám a tisku pracovních materiál