Projekt Food Truck, sociální podnik

Předmětem tohoto projektu je zahájení a rozvoj provozu sociálního podniku Food Truck, sociální podnik. Předmětem tohoto sociálního podniku bude prodej rychlého občerstvení a nápojů prostřednictvím moderního mobilního Food Trucku, s aktivním zapojením zaměstnaných osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce a v důsledku toho ohroženy sociálním vyloučením a chudobou. Naším cílem je zajištění dlouhodobé udržitelnosti tohoto sociálního podniku a vytvořených pracovních míst v provozu Food Trucku ve spolupráci s jinými sociálními podniky a vlastní režii, a dále pronájmu Food Trucku jiným sociálním podnikům nebo jiným komerčním provozovatelům.

Hlavní záměry projektu jsou:

  • Podpora osob znevýhodněných na trhu práce ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. Naše cílová skupina jsou zdravotně postižené osoby, které obtížně hledají pracovní a společenské uplatnění.
  • Rozvoj spolupráce a podpora dalších sociálních podniků prostřednictvím poskytnutí Food Trucku dalším sociálním podnikům k využití pro jejich potřeby, nebo spoluúčasti vícero sociálních podniků na jeho provozu.
  • Budování intenzivních vztahů našeho sociálního podniku s místními aktéry nabídnutím našich aktivit ve prospěch obcí, místních organizací a komunit v našem okolí.
  • Šíření povědomí o sociálním podnikání v našich vztazích s partnery a našimi zákazníky a široké veřejnosti
  • Sdílení dobré praxe sociálního podnikání na veřejnosti nabídnutím našich poznatků a zkušenosti dalším zájemcům o vstup do oblasti sociálního podnikání.
Logo OPZ

Číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0011333